PRAXEOLOXÍA E TIMOLOXÍA: ESTRUCTURA E CONTIDO DA ACCIÓN – IGNACIO ALMARÁ