A Asociación Xoán de Lugo busca a producción e divulgación dos estudos e opinións no ámbito das ciencias sociais que promoban os valores do libre mercado, da propiedade privada e en xeral dunha sociedade de individuos libres. O seu ámbito de referencia será prioritariamente o galego, ainda que poderán ser incluidos estudos e reflexións sobre calquer outro ámbito de interés acorde con estos principios.

Incluiranse estudos de carácter académico y divulgativo e promoverase o coñecemento das escuelas económicas políticas e sociais que promovan o desarrollo da liberdade en tódolos seus ámbitos. Tamen está aberto a discusións no ámbito das distintas ciencias da cultura e as ciencias naturais en aquelo que poida ser de relevancia a estos efectos.

Damos pois la benvida a tódoslos que connosco queiran compartir o seu conocimiento, os seus ideais, as suas críticas ou os seus comentarios nestos ámbitos.

Benvidos todos.

Miguel Anxo Bastos Boubeta, Presidente de Honra.