CONTRADICCIÓNS LÓXICAS DO MINARQUISMO -ÓSCAR R. CARREIRO