OS VALORES DO CAPITALISMO – MIGUEL ANXO BASTOS BOUBETA