ÓSCAR RODRÍGUEZ CARREIRO – EN CONTRA DA NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL